Hos SMOKA er det muligt at låne emballager specielt til opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. 

Da der er tale om et lån af emballagerne, stilles de helt omkostningsfrit til rådighed.

240 liter container

​Containeren er velegnet til emballeret farligt affald i virksomheder, hvor der løbende frembringes større mængder farligt affald. Containeren kan benyttes til samme affaldstyper som 660 liter container.

​660 liter container

​Containeren er ligeledes velegnet til emballeret farligt affald i virksomheder, hvor der løbende frembringes større mængder farligt affald. Containeren kan med fordel benyttes til følgende affaldstyper:

  • Oliefiltre
  • Andet fast olieholdigt affald
  • Maling, trykfarve, aftørringsklude m.v.
  • Spraydåser

​Containeren er godkendt til 200 kg.