​Hos SMOKA kan man leje emballager specielt til opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

750 liter palletank

​Palletank kan med fordel benyttes, i stedet for plasttromler eller plastdunke, hvor der frembringes større mængder uorganisk affald. 

Affaldstyperne kan for eksempel være:

  • Saltsyre
  • Svovlsyre
  • Galvaniske bade
  • Bejdsesyrer

Lyskildecontainer

​Lyskildecontaineren er velegnet til indsamling og opbevaring af lyskilder af enhver art. Den er nem at transportere rundt internt, for eksempel ved serieudskiftning af lyskilder. Containeren kan aflåses med hængelås, således, at de kasserede lyskilder dermed er sikret mod hærværk m.v.

EE-bur

​EE-buret er velegnet til indsamling og opbevaring af langt de fleste typer af elektronikaffald. Buret er nemt at transportere rundt internt og bekvemt at arbejde med. Adgangen til at fylde buret er nem, da hele den ene side af buret kan åbnes.