SMOKA tilbyder at indsamle batterier. Det sker via flere af de etablerede ordninger for indsamling af farligt affald fra private.

I disse ordninger indgår indsamling af batterier:

  • Etageboliger: batteribeholdere, miljøskabe og/eller viceværtordning
  • ​Haveboliger: I den røde boks til farligt affald (miljøboksen)
  • ​Miljøbilordningen med indsamling på faste steder og tidspunkter
  • ​Farvehandlere og andre butikker der forhandler batterier
  • ​Genbrugsstationer

SMOKA bistår gerne med indkøb og montering af batteribeholdere.

Er du interesseret i at vide mere om vores batteriindsamlingsordninger så kontakt SMOKA på telefon +45 33 22 32 37.