​​SMOKA kan tilse og tømme alle typer af olie- og benzinudskillere.

Ordningen omfatter tilsyn og tømning af olieudskillere, benzinudskillere, sandfang, vejbrønde, pumpebrønde og lignende. Vi tilbyder også tæthedsprøvning og filterskift.

Vi klarer alle opgaver med olie- og benzinudskillere

SMOKA står for alle opgaver ved bortskaffelse og håndtering af det olieholdige affald fra din olie- og benzinudskiller.

Tømning af olieudskiller og benzinudskiller udføres med fast interval eller efter behov. Minimumsantallet af eftersyn foretages normalt efter det kommunale regulativ.

Hvem har olie- og benzinudskillere

Virksomheder, der producerer affald i form af olieholdigt spildevand, eller hvor der er risiko for oliespild, er forpligtet til at have en olie- og benzinudskiller samt tilhørende sandfang i afløbssystemet.

Der er ofte tale om virksomheder med afløb fra bilværksteder, vaskepladser, tankstationer, garageanlæg, parkeringshuse osv.

Hvad betyder det for din virksomhed?

Olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang skal tømmes, inden der er risiko for, at de bliver overfyldte, så olie og benzin løber urenset til kloak.

For din virksomhed betyder det:

  • Virksomheden kan enten træffe en aftale om tømning med fast interval eller tømning efter behov, ved at kontakte SMOKAs kundeservice på tlf. 33 22 32 37 eller mail smoka@smoka.dk.
  • Virksomheden får besked om evt. fejl på olie- og benzinudskilleren eller sandfanget. Vær dog opmærksom på, at det i sidste ende altid er ejerens ansvar, at olie- og benzinudskiller ikke forurener, samt at den fungerer korrekt.
  • Virksomheden kan, når kommunen udfører tilsyn, nemt dokumentere, at virksomhedens olie- og benzinudskiller samt sandfang bliver forsvarligt tømt og tilset.

Spørgsmål og tilmelding

Du kan altid kontakte SMOKA på telefon 33 22 32 37 eller e-mail: smoka@smoka.dk, hvis du har spørgsmål. 

Du tilmelder dig ordningen ved at udfylde formularen i linket nedenfor.

Regler og lovgivning

Du kan læse mere om kommunens regler for olie- og benzinudskillere i kommunens erhvervsaffaldsregulativ. 

Er der tvivl om, hvilke regler der gælder for virksomhedens olie- og benzinudskillere, da kontakt kommunen.​

Fritagelse

Ønsker din virksomhed ikke at benytte den kommunale ordning for tømning af olie- og benzinudskillere, skal I søge fritagelse. Se hvordan på kommunens hjemmeside. Indtil da skal I benytte den kommunale indsamlingsordning.