Hos SMOKA tager vi os af alt med farligt affald. Vores opgave er at hjælpe vores ejere samt borgere og virksomheder af med farligt affaldet på den miljø- og klimamæssige bedste mulige måde – både effektivt og omkostningsbevidst. Vi ønsker at være Danmarks dygtigste til håndtering af farligt affald!

Vi arbejder fokuseret med miljø og klima, og målet er, at mest muligt affald og emballage genbruges eller genanvendes. Ikke alt farligt affald kan genbruges eller genanvendes, og derfor skal vi sikre en sikker og miljørigtig bortskaffelse af farligt affald.

På vores modtagestation på Prøvestenen i København har vi et døgnberedskab som gør det muligt at modtage farligt affald alle dage døgnet rundt. Ved uheld hvor der forekommer udslip af farligt affald samarbejder SMOKA med Politi og Beredskab for at sikre den bedste oprydning uden fare for mennesker og/eller miljøet.

SMOKA er eksperter i håndtering af farligt affald og vi afholder kurser og yder sikkerhedsrådgivning til kommuner, virksomheder, institutioner, boligselskaber mv.

Vi værner om vores kvalitet, miljø og vores arbejdsmiljø og er derfor ISO-certificerede inden for alle tre områder. Vi ønsker at være transparente over for det samfund vi indgår i og vi er stolte af den samfundsopgave vi udfører!