I etageejendomme og boligselskaber er der en lokal modtageplads, hvor beboerne kan aflevere deres farlige affald. 

Til modtagelse og opbevaring af det farlige affald anvendes ofte et miljøskab eller et opbevaringsområde/ -rum til det farlige affald. 

Ved afhentning fra boligselskaber og etageejendomme, sørger SMOKA for sortering og korrekt nedpakning/emballering af det farlige affald.

Tømning/afhentning aftales oftest i faste intervaller, dog min. 1 gang årligt. SMOKA står gerne for indkøb af indsamlingsmateriel.

SMOKA tilbyder også et minikursus for de ejendomsfunktionærer, der skal håndtere affaldet til dagligt.

Yderligere information

SMOKA har informationsmateriale om farligt affald, der kan deles rundt til beboerne i de deltagende husstande, og bistår gerne med yderligere hjælp og information.

I ordningen tilbyder SMOKA rådgivning af ejendomsfunktionærerne, så de kan behandle det farlige affald korrekt.

Er du interesseret i at vide mere: Kontakt SMOKA på telefon 33 22 32 37