Virksomheder kan aflevere deres farlige affald på de fleste af genbrugsstationerne i regionen.

Ved større mængder, så kontakt SMOKA på telefon 33 22 32 37.

Virksomheder skal betale for adgang til genbrugsstationen og derudover kilopris for deres farlige affald. 

For yderligere informationer om aflevering af farligt affald på genbrugsstationer, se på kommunernes eller affaldsselskabets hjemmeside.

Alt farligt affald udsorteres i forskellige fraktioner: olie, kemikalier, maling/lak batterier m.m. 

SMOKA har et tæt samarbejde med genbrugsstationerne om håndteringen af farligt affald.

SMOKA kan kontaktes omkring rådgivning og vejledning i, hvordan farligt affald håndteres, sorteres, mærkes og klargøres til transport.

HUSK !

Når virksomheder afleverer farligt affald på genbrugsstationen, skal de altid huske at få en lovpligtig erhvervskvittering. Den skal kunne fremvises til myndighederne, f.eks. når der kommer miljøtilsyn på virksomheden.