Certificeringer

Vi driver vores virksomhed effektivt med blik for både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, og forpligter os til at forbedre vores præstation i samarbejde med medarbejderne.

SMOKA er ISO 9001 certificeret (kvalitetsledelse)
SMOKA er ISO 14001 certificeret (miljøledelse)
SMOKA er ISO 45001 certificeret (arbejdsmiljøledelse)

Miljøgodkendelser

SMOKA I/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen for virksomheder, der har midlertidig opbevaring af farligt affald, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons. 

Virksomheden skal til enhver tid have et miljøledelsessystem, der sikrer arbejder med at forbedre de overordnede miljøpræstationer og sikrer et minimum og fortsat, fremadrettet forbedring af miljøbeskyttelsesniveauet. Miljøledelsessystemet skal sikre minimering af de miljøpåvirkninger typen og mængden af affald på anlægget kan have på omgivelserne. Herunder skal virksomheden kontinuerligt undersøge og vurdere de enkelte processer, procesgange og materialevalg med henblik på at anvende den bedste tilgængelige teknologi (BAT).