​LEDELSE

Lars Møller Larsen - Chef for SMOKA
Nicki Janell Bjerring - Transportleder
Thim Piet Skjødt Frederiksen - Driftsleder