SMOKA tilbyder at indsamle farligt affald fra private husstande.

Indsamlingen er blandet miljøfarligt affald fra private borgere bosiddende i etageboliger, villaer, række-, sommerhuse og andre haveboliger.

Der er flere tilbud som kommunerne kan gøre brug af:

  • Miljøskabe
  • Miljøbokse
  • Poser på låg ordning
  • ​Forhandlerture

Miljøskab

Ordningen med miljøskabe fungerer typisk i etageejendomme, samlede bebyggelser og kommunale institutioner. Miljøskabet tjener til opbevaring af farligt affald i boligforeningen eller institutionen. Her tager ejendomsfunktionærerne imod det farlige affald og foretager en grovsortering. Skabet er aflåst og viceværten er ansvarlig for driften, herunder bestilling af tømning af miljøskabet. Borgerne kan kun aflevere deres farlige affald i de aftalte tidsrum, hvor viceværten er tilgængelig. Afhentningen af farligt affald udføres af SMOKA. Det indsamlede affald afleveres til omlastning og sortering på SMOKA's Modtagestation for farligt affald på Prøvestenen. Herfra transporteres affaldet til et behandlingsanlæg.

Miljøboks

Ordningen med miljøboks fungerer typisk i haveboliger eller mindre boligselskaber. Borgere får udleveret en miljøboks til miljøfarligt affald. Boksen afhentes enten på faste afhentningsdage, efter behov eller i ruteindsamling. 

På afhentningsdagen sætter borgeren miljøboksen ud til vejskel, hvor den afhentes og udskiftes med en tom miljøboks. 

​Poser på låg ordning

Ordningen indbefatter at borgere kan lægge henholdsvis batterier, småt elektronik og el-pærer i klare poser på låget af deres skraldespand. Renovatøren tager poserne med, når de tømmer skraldespandene.

Forhandlere

I forhandlerordningen kan borgerne aflevere specifikke former for farligt affald på f.eks. biblioteker, apoteker eller farvehandlere. Den enkelte kommune indgår selv aftaler med den enkelte forretningsdrivende eller offentlige institution. Butikkerne i forhandlerordningen sælger typisk produkter som medicin, maling, batterier og lignende. Affaldet afhentes enten i fast interval eller på bestilling.

Det modtagne affald har typisk relation til de varer, der bliver solgt i butikken. Der aftales hvor ofte der skal afhentes, samt hvordan skal der indsamles.