En række af de materialer, som har været anvendt i byggeriet tidligere indeholder forskellige miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Dette betyder, at det affald, der opstår i forbindelse med renoverings- og nedrivningsopgaver i nogle tilfælde skal klassificeres som farligt affald.

SMOKA modtager alle fraktioner under EAK-kode-17: Bygnings- og nedrivningsaffald, indeholdende farlige stoffer.

Typiske farlige stoffer:

 • PCB/blyholdigt

Typiske materialer:

 • Vinduer/døre
 • Letbeton
 • Fuger
 • Isolationsmateriale
 • Byggematerialer​

​Typiske byggesager og SMOKAs service

​Små og mellemstore byggesager

 • Rådgivning (transport, emballage og behandling)
 • Ordrehåndtering og registrering
 • Modtagelse og bulkning af farligt bygge- og anlægsaffald
 • Videreforsendelse​

Store byggesager

 • Rådgivning
 • Ordrehåndtering
 • Videreforsendelse​