En række af de materialer, som har været anvendt i byggeriet tidligere indeholder forskellige miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Dette betyder, at det affald, der opstår i forbindelse med renoverings- og nedrivningsopgaver i nogle tilfælde skal klassificeres som farligt affald.

SMOKA modtager alle fraktioner under EAK-kode-17: Bygnings- og nedrivningsaffald, indeholdende farlige stoffer.

Typiske farlige stoffer:

  • PCB/blyholdigt

Typiske materialer:

  • Vinduer/døre
  • Letbeton
  • Fuger
  • Isolationsmateriale
  • Byggematerialer​

​Typiske byggesager og SMOKAs service

​Små og mellemstore byggesager

  • Rådgivning (transport, emballage og behandling)
  • Ordrehåndtering og registrering
  • Modtagelse og bulkning af farligt bygge- og anlægsaffald
  • Videreforsendelse​

Store byggesager

  • Rådgivning
  • Ordrehåndtering
  • Videreforsendelse​